این وب‌سایت یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش مطالب وجود ندارد.

موضوعات وبسایت : برنامه نویسی

برنامه ای بنویسید که اعداد فرد سه رقمی را چاپ کند


نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 1400-11-02 09:44:06

جهت انجام پروژه های دانشجویی و یا تمرین‌های برنامه نویسی رشته کامپیوتر میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand

درحال لود مطلب ...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: gonbad.blog.ir

برچسب ها : برنامه بنویسید اعداد رقمی


سایر منابع و مطالب مرتبط با این مطلب [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
gonbad.blog.ir .
اعداد فرد سه رقمی :: لیست نرم افزارهای کاربردی

برنامه ای بنویسید که اعداد فرد سه رقمی را در خروجی چاپ نماید #include <iostream.h> #include <conio.h> main() { int i; for(i=101;i<1000;i+=2) cout<<i<<endl; getch(); } ادامه...


www.codenevisan.com .
نمونه برنامه جاوا برای چاپ اعداد فرد سه رقمی - کدنویسان

در این برنامه اعداد فرد سه رقمی چاپ می شود، برای این کار یک شمارنده از ۱۰۱ تا ۹۹۹ می شمارد و هر بار مقدار شمارنده چاپ شده و دو واحد به آن اضافه می شود. public static void ... ادامه...


robustfriend.blogfa.com .
نمونه برنامه های حل شده برنامه نویسی ++c برای درس محاسبات عددی

1 ) * برنامه ای را بنویسید که اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک چاپ کند. ... برنامه ای را بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و تمام اعداد زوج بین آنها را چاپ کند. ادامه...


www.7khatcode.com .
++C.برنامه ای بنویسید که اعداد فرد تا ۳۰ را نمایش دهد - هفت خط کد

Dey 18, 1397 AP — برنامه ایی میخوام که بدون دادن اون ۳۰ عدد به عنوان داده خوده برنامه خودکار اعداد فرد بین یک تا ۳۰ رو مشخص ... ممنون · برنامه ای بنویسید که فاکتوریل اعداد دو رقمی را به ترتیب چاپ کند. ... ++C.برنامه ای بنویسید که اعداد فرد تا ۳۰ را نمایش دهد [بسته شد] ... 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. #include <iostream>. ادامه...


eng.usc.ac.ir .
کند چاپ کوچک به بزرگ از را رقمی سه فرد اعداد که بنویسید را ای ...

.1. برنامه. ای. را. بنویسید. که. اعداد. فرد. سه. رقمی. را. از. بزرگ. به. کوچک. چاپ. کند . #include<stdio.h> void main(). } int i = 999; while (i>100). } printf("%d,", i); i -= 2;. ادامه...


prof.iauba.ac.ir .
C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ . #include<stdio.h> void main(). { int i=999; while ( i>100 ). } printf("%d,",i); i-=2;. {. {. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ... ادامه...


xash.ir .
نمایش اعداد 3 رقمی با زبان برنامه نویسی C++ - XASH

C نمونه مسائل حل شده برنامه نویسی گنجی ١ مثالهای معمولی *** علامتهای ستاره میزان … 1 ) * برنامه ای را بنویسید که اعداد فرد سه رقمی را از بزرگ به کوچک چاپ کند. ادامه...


qproject.blogsky.com .
برچسب مجموع اعداد فرد چاپ کنید - مرجع دانلود پروژه و تمرین های ...

Azar 28, 1397 AP — ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ .... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﻇﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد . ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ... ادامه...


sourceiran.com .
برنامه ای بنویسید که اعداد زوج را چاپ کند | آموزش برنامه نویسی

برنامه ای بنویسید که اعداد زوج را چاپ کند. 1 نوشته منتشر شده. مرتب سازی ... قدیمی ترین ها; تصادفی. سورس کد برنامه تشخیص عدد زوج و فرد در سی پلاس پلاس ++C ... ادامه...


www.noorsamen.ir .
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺟﺰوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ C# ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه : زارع

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ و ﺿﺮب و. ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ارﻗﺎم آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ؟ (ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﻘﻪ) ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ n. ﻋﺪد را از ورودي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد زوج و ﻓﺮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه را. ادامه...


programmershouse.ir .
(1) جاوا مبانی برنامه نویسی با - خانه برنامه نویسان

برنامه ای بنویسید که عددی بگیرد، اگر سه رقمی نبود پیغام دهد. -2. -4 ... چاپ. کند . -3. -2. برنامه. یا. یبنو. یس. د. که. کی. عدد. گرفته. و. مجموع. اعداد. فرد. کوچکتر. از. آن. ادامه...


qars.ir .
الگوریتم اعداد بین n تا m را در خروجی چاپ کند-قسمت بیست ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ … و ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد زوج ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ … ﮐﺎر ﻫﺎی ﻗﺴـﻤﺖ دو را … ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد آن را در ﻣﺤﻞ ﻇﺮف اول ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ... ادامه...


puyapardaz.ir .
نمونه سؤالات حل شده برنامه نویسی زبان ++C | طراحی سایت در قزوین

Dey 25, 1397 AP — 3- برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند ؟ ... از 1 تا 7 را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند؟ ... 21- برنامه ای بنوسید که کامپیوتر مجموع مقلوب اعداد فرد دو رقمی را در ... ادامه...


www.mybooket.com .
تمرین های ++c با الگوریتم و فلوچارت (درس و تمرین) - بوکت

مسئله : برنامه اي بنويسيد كه اعداد زوج تا 10 را كامپيوتر در خروجي چاپ كند 24 . ... برنامهاي بنويسيد كه كامپيوتر اعداد فرد سه رقمي را بصورت نزولي در خروجي چاپ نمايد ... ادامه...


ganji2008.persiangig.com .
ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ زﺑﺎن C++

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و زوج ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﻮدن آن را ﮔﺰارش دﻫﺪ. -7. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را زﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. 15 ... ﺣﺎﺻﻠﺠﻤﻊ ﮐﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮش را ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ. 86. ادامه...


www.amar90sanandaj.blogfa.com .
نمونه سوالات ++c - امار امار امار امار امار - BLOGFA

2- برنامه ای بنویسيد که اعداد اول بين 5 و 555 را چاپ کند . ... 9- برنامه ای بنویسيد که یک عدد سه رقمی را خوانده اگر رقم یکانشان از رقم صدگانشان کمتر بـود پيغـام + را ... 32- برنامه ای بنویسید که اعداد فرد غیر قابل قسمت بر 7 تا 500 را چاپ کند . ادامه...


teach-programming.ir .
آموزش الگوریتم در برنامه نویسی (بخش اول) – TeachProgramming

مثال: الگوریتمی بنویسید که دو عدد را جمع کند و حاصل را نمایش دهد. حل: 1 – شروع ... مثال: الگوریتم برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و نمایش دهد. 1 – شروع ... مثال: الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد مشخص کند زوج است یا فرد. حل: میدانیم ... مثال: الگوریتم برنامه ای که اعداد زوج کوچکتر از 20 را در خروجی چاپ کند. حل: ابتدا ... ادامه...


research.iaun.ac.ir .
ﻭ ﻓﻠﻮﭼﺎﺭﺕ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ : ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ 2,1- ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ ﺭﻭﺍﻝ ﺧﺎﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ... ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺧﺎﺻﻲ ... ﻣﺜﺎﻝ. 2.1. : ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ. 3. ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . .1. ﺷﺮﻭﻉ .2. A، ... ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺩ ﺯﻭﺝ ﺑﻮﺩ ﻛﻠﻤﻪ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ... ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺁﻧﺴﺘﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ادامه...


esfarayen.ac.ir .
لگوریتمی بنویسید که یک عدد به واحد میلی متر دریافت کرده ...

چندمتر و چند سانتی متر و چند میلی متر است . -1. شروع. -2 mm. را دریافت کن. -3. ←. N \ 1000 ... -5. الگوریتمی بنویسید که عددی را دریافت کرده و معین کند زوج است یا. فرد. -1. شروع. -2. A ... الگوریتمی بنویسید که تمام اعداد زوج دو رقمی را چاپ کند . -1. ادامه...


www.sabamotor.blogfa.com .
هفته اوّل تیر ۱۳۹۳ - همه چيز در مورد كامپيوتر .برنامه نويسي.

2-برنامه ای بنویسید که مقلوب یک عدد 4 رقمی را چاپ کند؟ 3-برنامه ای که بنویسید که ... برنامه اي بنویسید که تمام اعداد فرد سه رقمی را زیر هم نمایش دهد. 15. برنامه اي ... ادامه...


shahed.ac.ir .
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻋﺪد اول. اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺖ ﻳ. ▫. -3. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را از ... ﻋﺪد، اﻋﺪاد دﻳﮕﺮي را ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ ... زوج و ﻛﺪام ﻓﺮد اﺳﺖ ... ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد n. آﻧ ا ﺎ ﻛﻨﺪ. ﻜ. ا ﮕ د. ﻗ. (. رﻗﻤﻲ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻌﻜﻮس آﻧﺮا ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ ﺜﺎل ﻜ. ادامه...


mirzaeehossein77111.blogfa.com .
پروژه های برنامه نویسی ++c - حسین میرزایی

... که یک عدد را از ورودی گرفته و با استفاده از دستور while انرا برعکس چاپ کند. 3. برنامه ای بنویسید که 3 عدد ار ورودی دریافت کرده و بزرگترین انرا نمایش دهد. ... برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن انرا مشخص کند. ... برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی و دلخواه را دریافت کرده و اعداد زوج کوچکتر انرا نمایش ... ادامه...


downloadpaper.freedownload8.ir .
برنامه ای که عدد طبیعی n را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ... ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﺪاد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وارد ﻧﮑﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﮐﺎﺑﺮی اﺑﺘﺪا ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﺪ .... n. دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ را ادامه...


chap.sch.ir .
عدد و الگوهای عددی

3ــ در مورد شباهت ها و تفاوت های اعداد زوج و فرد با هم کالسی هایتان بحث و گفت وگو کنید. 1. 2. 3. 4 ... تونل های زوج و فرد«آیا هم کالسی دارید که یک مسیر از ... 3ــ عددی کوچک تر از 10 انتخاب کنید و مضرب های آن را بنویسید. ... کوچک ترین عدد 6 رقمی و فرد با رقم دهگان هزار 3 و رقم دهگان ١ ... 2ــ چاپخانه ای می خواهد 282 جلد کتاب را صحافی کند. ادامه...


www.isf-edn1.ir .
محاسبه و چاپ کند. 11 تا 1 .برنامه ای بنویسید که مجموع مربعات ...

... اعداد زوج و. فرد را جداگانه چاپ کند )شرط توقف،صفر است(. 3 .برنامه ای بنویسید که عدد. N ... برنامه ای بنویسید که تمام اعداد صحیح سه رقمی را که رقم. یکان آنها با. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر