این وب‌سایت یک موتور جستجوگر اینترنتی است و هیچ دخالت انسانی در دریافت و چینش مطالب وجود ندارد.

موضوعات وبسایت : برنامه نویسی

مقایسه سه عدد در سی شارپ


مقایسه سه عدد در سی شارپ


نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 1400-09-19 01:27:50

جهت انجام پروژه های دانشجویی و یا تمرین‌های برنامه نویسی رشته کامپیوتر میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepand

درحال لود مطلب ...

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


برچسب ها : مقایسه شارپ


سایر منابع و مطالب مرتبط با این مطلب [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
vahidahmadi.rozblog.com .
سی شارپ/ متدی با سه ورودی و تشخیص بزرگترین و کوچکترین ...

برنامه ای بنویسید که سه ورودی a,b,c از کاربر بگیرد و با ارجاع یا رفرنس و با استفاده از متد بزرگترین و کوچکترین عدد را چاپ کند البته بزرگترین عدد در a و ... ادامه...


programming.tosinso.com .
کد پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار بین چند متغیر در ...

... if خیلی مرقوم به صرفه نیست بیشتر این موارد سمت آرایه ها میره و در سی شارپ متدی ... اگر میخواهدی توسط دستور if سه تا عدد رو مورد مقایسه قرار بدید و بخوایید از یک ... ادامه...


programming.tosinso.com .
درخواست کد برنامه ای که سه عدد را دریافت و میانه آن را چاپ کند

WriteLine("Avrage 3 numbers is {0}",ave); Console.ReadKey(); } } }. این هم خروجی برنامه فوق توسط کد نویسی برنامه سی شارپ. خروجی برنامه سی شارپ. ضمناً میانه ... ادامه...


bhiranian.ir .
عملگرهای مقایسه ای در #C - مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

Mordad 9, 1396 AP — در زبان برنامه‌نویسی سی‌شارپ، یک‌سری عملگرهای مهمی وجود دارند که می‌بایست ... الان ما باید کدی بنویسیم که این دو عدد را با یکدیگر مقایسه کند و ... ادامه...


barnamenevis.org .
سوال: يافتن ماكزيمم بين 5 عدد [بایگانی] - برنامه نویس

int[] integers = {3,6,2,1,5,67,4}; ... اینجا تالار سی شارپ هستش و معمولا برنامه نویسیهایی که اینجا میپلکند با چیزهایه ساده سرو کار دارند و بهترین در ... ادامه...


tiet2019.ir .
سورس کد محاسبه بزرگترین و کوچکترین عدد بین سه عدد با ...

سورس کد ماکزیمم,سورس کد مینیمم,ماکزیمم اعداد با سی شارپ,مینیمم اعداد در سی ... کد منبع مفیدی برای یادگیری زبان سی شارپ و کار کردن ودستورات شرطی و مقایسه ای ... ادامه...


fh-kazemi.blog.ir .
برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی بگیرد و min و max آن را ...

روش اول: دو عدد را مقایسه ونتیجه، با عدد سوم مقایسه شود. #include <iostream.h> #include <conio.h> main() { int a,b,c,max,min; cout << "Enter 3 number:\n"; ادامه...


www.7khatcode.com .
بزرگترین و کوچکترین عدد در سی شارپ - هفت خط کد

Dey 26, 1398 AP — سلام دوستان من در برنامه نویسی مبتدی هستم و یه سوال داشتم برنامه ای بنویسید که 10 عدد رو بگیره ... بزرگترین رو حساب کنه(C#) مچکر میشم زود ... ادامه...


sourcecodes.ir .
سورس برنامه دریافت 10 عدد و چاپ میانگین و بزرگترین و ...

این برنامه در محیط کنسول سی شارپ c# نوشته شده است و 10 عدد را از کاربر ... و پس از دریافت هر عدد آن را با sum جمع می کند همچنین با max و min نیز مقایسه می کند. ادامه...


www.w3-farsi.com .
عملگرهای مقایسه ای در سی شارپ - آموزش برنامه نویسی

این عملگرها به طور معمول در دستورات شرطی به کار می‌روند به این ترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی می‌شوند. جدول زیر عملگرهای مقایسه‌ای در سی شارپ را نشان ... ادامه...


www.program98.com .
پیدا کردن کمترین و بیشترین عدد در آرایه در سی شارپ - لرن ...

در این تاپیک ، کد پیدا کردن کمترین و بیشترین عدد در آرایه در سی شارپ رو براتون آماده ... کد نمایش کمترین مقدار آرایه عددی با متد Min در سی شارپ #C ... با سی شارپ و انتیتی ، سه مشکل در کدنویسی دارم: 1- می خواهم که به جای ماکزیمم ... عملگرهای مقایسه ای + And و Or منطقی · دستورات شرطی و if و else · حلقه ها (while و for و switch و …) ... ادامه...


www.shahcode.com .
تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد ورودی با ++C – شاه کد

در این نمونه برای تشخیص بزرگترین و کوچکترین عدد با ++C نوشته شده است. ابتدا سه عدد را از ورودی دریافت می‌کند، سپس باهم مقایسه می‌شود و در نهایت خروجی را چاپ ... ادامه...


safaee.professora.ir .
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن C#

اﻋﺪاد. 0. ﺗﺎ. و 9. _(. آﻧﺪرﻻﯾﻦ) ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي زﺑﺎن c#. ☑ T5. ☒ 5t. ☑ Te_st ... 3. ﻋﺪد از ورودي ﺧﻮاﻧﺪه. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را در ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ . double x, y, z, max;. Console. ... ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان. ادامه...


www.esfarayen.ac.ir .
. دي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ را از ورو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ 1

اﺑﺘﺪا دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ، ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷﻮد . -1. ﺷﺮوع. -2 ... 3. ﻣﺘﻐﯿﺮ aو b cو. را از ورودي ﮔﺮ. ﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را در max. رﯾﺨﺘﻪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ . ﺗﻮﺿﯿﺢ. : اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎن. ادامه...


www.w3-farsi.com .
دستور switch در سی شارپ - W3-farsi.com

در سی شارپ ساختاری به نام switch وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد که با توجه به مقدار ثابت ... شما عدد را وارد می‌کنید و این عدد در دستور switch با مقادیر case مقایسه می‌شود و با هر کدام از ... در مثال زیر اگر مقدار number عدد 1، 2 یا 3 باشد یک کد اجرا می‌شود. ادامه...


chap.sch.ir .
برنامه سازی ىک سی شارپ - پایگاه کتاب های درسی

تمامــى مقادیــری چــون کلمــات، اعــداد و نمادهــا کــه بــه نظــر بى مفهــوم مى رســند، مى تواننــد. نمونـه ای از داده هـا باشـند. ... 3-1- مقایسه یک برنامه در زبان های مختلف. همــان طــور کــه ... از سى شــارپ مى تــوان بــرای نوشــتن برنامه هــای Java و C++ خــوب زبان هــای. ادامه...


chap.sch.ir .
برنامه سازی 2 - پایگاه کتاب های درسی

C# 3ــ١ــ یادآوری دستورات زبان برنامه نویسی. ٤ــ١ــ استفاده ... در برنامه باال عالوه بر نمایش یک رشته مقدار یک متغیر یعنی عدد 16 نیز نشان داده می شود. ... از 1 تا 3 مقایسه می کند اگرعدد وارد شده با هرکدام از case ها برابر باشد دستور مربوط به case اجرا nt. ادامه...


www.aparat.com .
گرفتن عدد از کاربر در ورودی در سی شارپ#C- قسمت ششم - آپارات

گرفتن ورودی از کاربر در سی شارپ به وسیله متد ReadLin -دریافت ... در سی شارپ-دستور read در c#-تفاوت read و readline در c#-گرفتن ۱۰ عدد از ... ادامه...


prof.iauba.ac.ir .
C ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺪاد ﻓﺮد ﺳﻪ رﻗﻤﯽ را از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ... ﻋﺪد اول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد آن را در ﻣﺤﻞ ﻇﺮف اول ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ. ﻋﺪد در ﻇﺮ. ف m. ادامه...


zerotohero.ir .
عملگر های مقایسه ای (مبانی برنامه نویسی) – صفر تا قهرمان

Bahman 6, 1395 AP — تو این مقاله سعی داریم عملگر های مقایسه ای در برنامه نویسی رو بهتون ... مساله: برنامه ای بنویسید که با دریافت یک عدد از کاربر مشخص کند که این ... ادامه...


teach-programming.ir .
آموزش الگوریتم در برنامه نویسی (بخش اول) – TeachProgramming

مثال: الگوریتم برنامه ای که میانگین سه عدد را بگیرد و نمایش دهد. 1 – شروع. 2 – عدد ... سپس مجموع عناصر دارای اندیس فرد را با مجموع اعداد زوج مشاهده شده مقایسه کند. 10- بدون ... زبان C# با زبان C++ تفاوت چندانی در الگوریتم های ساده ای که ما نوشتیم نداره ادامه...


www.noorsamen.ir .
جزوه درس برنامه سازی یک C#

مثال نمره دانش آموز نمی تواند عدد منفی باشد. ــ1. درستی. انجام. محاسبات ... C#. (. Console. محمدی. 3. ز. بان های سطح پایین. ) Low Level Language. :( زبان. هایی. که. به. زبان ... در عبارات منطقی از عملگرهای مقایسه ای)رابطه ای( استفاده می شود. مثال. 12 > 5. ادامه...


dazhyarco.net .
سی شارپ تحت کنسول برنامه نویسی آموزش www. dazhyarco.net

-3. در برنامه نویسی به زبان سی شارپ باید توجه کرد که این زبان به حروف حساس است ... برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و بزرگترین آن ها را پیدا کند . Double x, y ... مقایسه. می. شود. اگر. یکی. بود. حلقه. به. هیچ. عنوان. اجرا نمی شود. یعنی. در. این. دو. ادامه...


programmershouse.ir .
) مبانی برنامه نویسی با سی شارپ - خانه برنامه نویسان

0 Welcome to C#. Beginning ... برنامه ای بنویسید که سه عدد بگیرد، بگوید آیا هر سه برابرند. -2. -7. برنامه ای بنویسید ... برنامه ای بنویسید که چهار عدد بگیرد، اگر تعداد زوجی از آنها مضرب. 3. بودند پیغام دهد. ... را با یکدیگر. مقایسه کرده و مقادیر. و1. ادامه...


www.mybooket.com .
تمرین های ++c با الگوریتم و فلوچارت (درس و تمرین) - بوکت

مسئله 162 تابعي بنويسيد كه سه عدد بعنوان سه ضلع مثلث را دريافت كرده و بررسي قائم الزاويه بودن 297 . ... با توجه اينكه كدها در سي دي ضميمه كتاب وجود دارد . ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر